Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Knižní skener pro Krajskou digitalizační jednotku
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 04.03.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace II/408 Dobrá Voda – most ev. č. 408-004 a 408-005
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 01.03.2024 10:00
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava střechy, ul. Růžová
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 22.03.2024 10:00
II/132 Počátky - most ev.č. 132-005
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 08.03.2024 09:00
Technický dozor stavebníka 02-2024, dopravní stavby
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 13.03.2024 10:00
Vypracování projektové dokumentace III/34526 Bezlejov – mosty ev. č. 34526 -1 a 2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 29.02.2024 10:00
ZŠ a PŠ Havlíčkův Brod - Zřízení skladu
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 05.03.2024 10:00
Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2024 až 2026
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 25.03.2024 09:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie a výstavba dialýzy
Kraj Vysočina
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 09.04.2024 10:00
ČZA v Humpolci, střední škola - Školní jídelna, tělocvična a DM Fügnerova 570 - opravy stavebních konstrukcí - projektová dokumentace
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 01.03.2024 10:00
Oprava prosklených ploch pavilonu chirurgie
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 18.03.2024 10:00
Koordinátor BOZP 02-2024, dopravní stavby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2024 05.03.2024 10:00
Výstavba výjezdové základny ZZS KV - Velké Meziříčí - projektová dokumentace
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 12.03.2024 10:00
SPŠ Třebíč - Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 19.03.2024 10:00
HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ÚT + elektro Dolní dílna
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 18.03.2024 10:00
všechny zakázky