Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova - rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2018 10.10.2018 10:00
SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2018 10.10.2018 10:30
Muzeum Vysočiny Pelhřimov - stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2018 10.10.2018 11:00
Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce prosklených stěn Gyn - por. pavilonu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2018 25.09.2018 13:00
Nemocnice Pelhřimov - Výdejna léků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2018 24.09.2018 13:00
Sedimentační tůně v PR Havranka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2018 12.09.2018 13:00
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2018 23.10.2018 11:00
PPP a SPC Vysočina - Rekonstrukce pavilonu D v areálu Nemocnice Třebíč - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2018 17.09.2018 11:00
Osvětové aktivity v oblasti čisté mobility
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2018 28.08.2018 13:00
Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2018 10.09.2018 11:00
Projektová dokumentace k projektu na podporu biodiverzity – Hodíškovský rybník II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.08.2018 27.09.2018 11:00
II/405 Brtnice - obchvat, PD
podlimitní Vyhodnoceno 20.08.2018 05.09.2018 14:00
Čisticí prostředky a hygiena 008
nadlimitní Zadáno 17.08.2018 28.08.2018 09:00
Čisticí prostředky a hygiena 007
nadlimitní Zadáno 17.08.2018 28.08.2018 09:00
Propagační předměty 034
nadlimitní Zadáno 17.08.2018 28.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30  ››