Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace evidovaných lokalit ochrany přírody Kraje Vysočina 2018/2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2018 12.06.2018 11:00
Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2018 15.06.2018 10:00
Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy nad severním křídlem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2018 31.05.2018 11:00
Skuhrov – most, nadjezd nad silnicí I/38, podrobný diagnostický průzkum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2018 29.05.2018 11:00
ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava oken, budova školy ul. Nádražní, Humpolec
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2018 25.05.2018 11:00
Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2018 23.05.2018 11:00
ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2018 15.05.2018 08:00
Nemocnice Jihlava - protialkoholní záchytná stanice
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 31.05.2018 10:00
Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - rekonstrukce inženýrských sítí Světlá n. S.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 11.05.2018 11:00
Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - Třešť
podlimitní Příjem nabídek 03.05.2018 07.06.2018 10:00
Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace
podlimitní Hodnocení 02.05.2018 21.05.2018 13:00
Marketingové akce k propagaci seniorské politiky Kraje Vysočina v roce 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2018 09.05.2018 11:00
OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce technických prostor Otmarova
podlimitní Hodnocení 25.04.2018 16.05.2018 13:00
BOZP - ČZA v Humpolci, střední škola - oprava střechy budovy s tělocvičnou Světlá n. S.
nadlimitní Zadáno 25.04.2018 07.05.2018 11:00
BOZP - HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - oprava střechy staré dílny
nadlimitní Zadáno 25.04.2018 07.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30  ››