Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Koordinátor BOZP 01-2017, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2017 13.03.2017 13:00
Technický dozor stavebníka 01-2017, dopravní stavby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2017 13.03.2017 13:00
II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2017 03.04.2017 13:00
Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2017 07.03.2017 13:00
Střední průmyslová škola Třebíč - demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny - etapa B
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2017 27.03.2017 10:00
II/405 Brtnice
nadlimitní Příjem nabídek 14.02.2017 22.03.2017 13:00
Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic
podlimitní Příjem nabídek 09.02.2017 13.03.2017 13:00
Gymnázium Třebíč - přístavba učeben
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.02.2017 08.02.2017 12:00
Vydávání novin Kraj Vysočina včetně realizace jejich multimediálního obsahu
nadlimitní Příjem nabídek 06.02.2017 15.03.2017 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce perinatologického centra a stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení
podlimitní Příjem nabídek 02.02.2017 06.03.2017 11:00
II/360 Oslavička - Rudíkov, PD
podlimitní Příjem nabídek 02.02.2017 08.03.2017 13:00
II/602 hr. hraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba, PD
podlimitní Hodnocení 02.02.2017 27.02.2017 13:30
Ruční kosení v ZCHÚ Kraje Vysočina 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2017 15.02.2017 13:00
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2017 13.02.2017 13:00
Nemocnice Havlíčkův Brod-stavební úpravy pro magnetickou rezonanci
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 10.02.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20  ››