Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba značení vybraných ZCHÚ Kraje Vysočina 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2017 04.10.2017 16:00
SŠ stavební Jihlava – rekonstrukce kotelny DM - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2017 20.09.2017 13:00
II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2017 30.10.2017 13:00
Dodání reprezentativního oblečení pro výpravu Kraje Vysočina na ZODM 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 20.10.2017 23:59
ŠS Humpolec - Rekonstrukce objektu na závodišti
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.09.2017 21.09.2017 11:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka - Úspory energií - Nemocnice Jihlava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 11:00
Zajištění činností technického dozoru stavebníka - Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 11:00
Zajištění výkonu činností koordinátora BOZP - Úspory energií - Nemocnice Jihlava
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 11:00
Zajištění výkonu činností koordinátora BOZP - Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2017 11.09.2017 10:00
ÚSP Nové Syrovice - rekonstrukce stavebních konstrukcí
podlimitní Příjem nabídek 01.09.2017 04.10.2017 13:00
II/406 Dvorce - Telč, 2. stavba (Studnice – Telč), PD
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2017 02.10.2017 13:00
III/3494 Uhřínov – průtah v km 5,228 – 5,886
podlimitní Hodnocení 22.08.2017 08.09.2017 10:00
II/405 Okříšky - křiž. s I/23 - (propojení silnice II/405 a III/35114 v severní variantě)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 30.08.2017 10:00
VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - rekonstrukce připojení vedení NN
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2017 25.08.2017 12:00
II/353 Nové Veselí - obchvat, PD
nadlimitní Hodnocení 14.08.2017 21.09.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20  ››