Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 57
    587 33 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 21.04.2017 12.05.2017 12:00
Tiskařské služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2017 28.04.2017 13:00
1. A: Wi-Fi komponenty
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
2. B: Aktivní prvky
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
3. C: Firewall a proxy servery
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
4. D: Identity management (IDM)
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
5. E: Servery
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2017 22.05.2017 12:00
Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2017 08.06.2017 12:00
Gymnázium Třebíč - přístavba učeben
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2017 03.05.2017 13:00
ZŠ Pelhřimov - Oprava hlavního rozvodu vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2017 18.04.2017 11:00
Transformace Domova Háj II. - Světlá nad Sázavou – Zázemí pro management, denní aktivity a sociálně terapeutickou dílnu – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.04.2017 07.04.2017 00:00
Domov Kopretina Černovice - Oprava střechy hlavní budova
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2017 13.04.2017 11:00
OU a PrŠ Černovice - Oprava střechy na tělocvičně
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2017 13.04.2017 11:00
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - zateplení kuchyně Koželská
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2017 13.04.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20  ››