Profil zadavatele: Kraj Vysočina

  • Název: Kraj Vysočina
  • IČO: 70890749
  • Adresa:
    Žižkova 1882/57
    58601 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování geodetických podkladů pro vyhlášení ZCHÚ Kraje Vysočina 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2020 30.09.2020 16:00
Revitalizace EVL Hodíškovský rybník
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2020 06.10.2020 10:00
Dodávka elektrospotřebičů v rámci Transformace Domova Kamélie Křižanov II. Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2020 25.09.2020 11:00
Nákup 20 000 ks odběrových setů pro odběr vzorku pro PCR vyšetření COVID19
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 10.09.2020 13:00
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 - oprava rozvodů vody, ÚT a rehabilitace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2020 25.09.2020 10:00
II/360 Třebíč – Střítež, úprava objízdné trasy – místní komunikace Střítež
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2020 22.09.2020 12:00
II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602, Zahradiště - úprava silnice, PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2020 21.09.2020 12:00
Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce výtahů GYNPOR
podlimitní Příjem nabídek 04.09.2020 06.10.2020 10:00
Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele
podlimitní Hodnocení 02.09.2020 13.09.2020 23:59
1. dozorový audit ISO 50001
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2020 02.09.2020 14:00
Dodávka pečovatelských lůžek v rámci Transformace Domova Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2020 21.09.2020 11:00
Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 26.08.2020 11.09.2020 11:00
Zajištění TDS na akci: " Školní statek Humpolec - plynová přípojka"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.08.2020 11.08.2020 15:00
Obnova krátkostébelných trávníků
podlimitní Hodnocení 11.08.2020 31.08.2020 10:00
II/128 Lukavec - obchvat
nadlimitní Hodnocení 10.08.2020 14.09.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››