Profil zadavatele: Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

  • Název: Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
  • IČO: 00072583
  • Adresa:
    Dusilov 384
    396 01 Humpolec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_161.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/00072583

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smykem řízený nakladač
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2017 30.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016