Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava střešního pláště, nám. Svobody
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2019 13.03.2019 11:00
Vypracování projektové dokumentace „II/112 Osada Letny – most ev. č. 112-054“
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2019 27.02.2019 10:30
III/11244 Radňov, statické zajištění silnice
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2019 05.03.2019 12:00
Vypracování projektové dokumentace „II/410, III/11271 Krasonice, průtah“
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2019 27.02.2019 10:00
Technický dozor stavebníka 01-2019, dopravní stavby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2019 01.03.2019 12:00
Tiskařské služby
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2019 01.03.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávku kameniva pro opravy a výspravu komunikací Kraje Vysočina
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 18.02.2019 02.04.2019 09:00
HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Rekonstrukce domova mládeže - chlapci
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 27.02.2019 12:00
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična - projektová dokumentace
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2019 07.03.2019 11:00
Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava dešťové kanalizace
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 04.03.2019 11:00
Měřicí pomůcky pro výuku- IKAP - VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 25.02.2019 10:00
Dodávka osobního automobilu
Dětský domov, Rovečné 40
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 25.02.2019 12:00
Vypracování projektové dokumentace „II/352 Nížkov - most ev. č. 352-007“
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2019 22.02.2019 10:30
Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2019 07.03.2019 11:00
Vypracování projektové dokumentace „III/41015 Bahnův mlýn – propustek ev. č. 41015-7P“
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2019 22.02.2019 10:00
všechny zakázky