Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky testovacích proužků do glukometrů včetně bezplatné výpůjčky glukometrů
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 09.12.2022 03.01.2023 08:00
Domov Nové Syrovice - Rekonstrukce přístavby zámku, zámecké zdi a oplocení - projektová dokumentace
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2022 16.12.2022 10:00
Nákup přístupových a serverových licencí Microsoft Exchange 2019
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2022 13.12.2022 10:00
Stolní elektronový mikroskop
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 05.12.2022 02.01.2023 09:00
Implementace kompletní VMware vSAN infrastruktury
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 03.12.2022 04.01.2023 08:00
Část 9 – Kryostat
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 04.01.2023 10:00
Část 8 – Automat barvící a montovací
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 04.01.2023 10:00
Část 7 – Automat tkáňový odvodňovací
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 04.01.2023 10:00
Část 6 – Denzitometr kostní
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 04.01.2023 10:00
Část 5 – Monitorovací systémy
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 04.01.2023 10:00
Část 4 – Fibrobronchoskop intubační a Flexibilní videoendoskop
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 04.01.2023 10:00
Část 3 – Plicní ventilátory
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 04.01.2023 10:00
Část 2 - Robotické rameno pro endoskopii
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 04.01.2023 10:00
Část 1 - Biohazard box nuklear – příslušenství
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2022 04.01.2023 10:00
Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. II a III
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
nadlimitní Zadávání 02.12.2022
všechny zakázky