Veřejná zakázka: Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu, část 2 – Infuzní technika

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11231
Systémové číslo: P23V00000459
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-021949
Datum zahájení: 24.05.2023
Nabídku podat do: 26.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu, část 2 – Infuzní technika
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a provádění jejich záručního servisu.

Veřejná zakázka je rozdělena na následujících 11 částí:
- část 1 – Mobilní RTG přístroj,
- část 2 – Infuzní technika,
- část 3 – Ultrazvukový přístroj pro urologickou diagnostiku,
- část 4 – Ultrazvukové přístroje pro dětské a novorozenecké oddělení,
- část 5 – Ultrazvukový přístroj pro gynekologickou ambulanci,
- část 6 – Ultrazvukové přístroje pro oddělení gynekologie a porodnice,
- část 7 – Vyhřívaná resuscitační lůžka pro péči o nezralé novorozence,
- část 8 – Laparoskopické věže a příslušenství,
- část 9 – Pacientské monitorovací systémy,
- část 10 – Operační stoly,
- část 11 – Lůžka.

V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána pouze část 2 veřejné zakázky.

Předmětem části 2 veřejné zakázky je:
- dodávka infuzní techniky, tj. 56 ks nových infuzních pump, 61 ks lineárních dávkovačů, 49 ks dokovacích stanic a 1 ks infuzního stojanu, vč. jejich součástí a příslušenství, a to dle technické specifikace uvedené v níže uvedené příloze č. 1 Zadávací dokumentace, vč. jejich instalace a uvedení do provozu,
- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (cca 40 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,
- poskytování záručního servisu dodaných přístrojů, jejich součástí a příslušenství po celou záruční dobu v délce min. 24 měsíců ode dne jejich převzetí zadavatelem,
a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu popsanému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Další informace o předmětu části 2 veřejné zakázky jsou vyjádřeny v níže uvedené Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Jedná se o opakované zadávací řízení téže části 2 veřejné zakázky, které bylo zahájeno poté, co předchozí zadávací řízení zahájené dne 11. 4. 2023 bylo dne 19. 5. 2023 zrušeno. Text Zadávací dokumentace a některých jejích příloh byl poté upraven, a proto jsou dodavatelé povinni pro zpracování svých nabídek použít výlučně dokumenty tvořící zadávací dokumentaci poskytovanou v tomto zadávacím řízení (!).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 419 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Pelhřimov

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
 • IČO: 00511951
 • Poštovní adresa:
  Slovanského bratrství 710
  393 01 Pelhřimov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky