Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „III/12818, III/12819, III/01929 Černovice - Moraveč“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6150
Systémové číslo VZ: P18V00001211
Evidenční číslo zadavatele: 120/2018/VZMR/D1A/PE/sl
Datum zahájení: 07.11.2018
Nabídku podat do: 15.11.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „III/12818, III/12819, III/01929 Černovice - Moraveč“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na opravu silnice III/12818 a dílčích úseků silnic III/12819 a III/01929 včetně jejich odvodnění, v katastrech obcí Černovice u Tábora, Svatava u Černovic, Lidmaň, Lidmaňka a Moraveč (vše v okrese Pelhřimov), je:
a) geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu opravy vozovky
b) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP+PDPS)
c) zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
d) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
e) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky