Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „III/1281 Košetice - Vyklantice“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 6247
Systémové číslo VZ: P18V00001305
Evidenční číslo zadavatele: 134/2018/VZMR/D2/PE/sl
Datum zahájení: 06.12.2018
Nabídku podat do: 14.12.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „III/1281 Košetice - Vyklantice“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice III/1281 v úseku Vyklantice – Buřenice – Košetice ve stávajícím šířkovém uspořádání vč. průtahů obcí Vyklantice, Buřenice a Košetice, je:
a) aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP/DPS) ve stupni DSP+PDPS
b) zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
c) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
d) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků