Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „II/351 Polná – most ev. č. 351-012“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 7008
Systémové číslo VZ: P19V00000696
Evidenční číslo zadavatele: 146/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/010001/2019
Datum zahájení: 08.07.2019
Nabídku podat do: 16.07.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „II/351 Polná – most ev. č. 351-012“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 351-012. Délka přemostění je 2,30 m, kolmá světlost 2,20 m. Šířka mezi obrubami je 6,86 m, volná šířka 10,90 m a celková šířka 11,44 m. Konstrukce vozovky na mostě je tvořena žulovou dlážděnou vozovkou, ve štěrkovém loži na vrstvě penetračního makadamu, štěrku a jílu, je:
a) geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce průtahu
b) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP)
c) zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
d) vypracování projektové dokumentace PDPS pro provádění stavby
e) vypracování oceněného a neoceněného soupisu prací
f) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚSP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
g) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy