Veřejná zakázka: II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054, PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7100
Systémové číslo VZ: P19V00000787
Spisová značka: EZAK 283/2019 OI
Datum zahájení: 05.08.2019
Nabídku podat do: 21.08.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/360 Velké Meziříčí – křižovatka silnic II/360 a III/36054, PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení („DUSP“) a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby („PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu akce „II/360 Velké Meziříčí – křiž. silnic II/360 a III/36054“.
Předmětem zakázky je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací, zajištění nutných vyjádření, souhlasů a povolení k předmětné akci. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy