Veřejná zakázka: Část 2 - Audio, video a informační technika

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 7168
Systémové číslo: P19V00000855
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-043344
Jedná se o část veřejné zakázky: Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Datum zahájení: 04.12.2019
Nabídku podat do: 08.01.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Část 2 - Audio, video a informační technika
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem části 2 veřejné zakázky je:
- dodávka nové nepoužité audio, video a informační techniky (vč. veškerých souvisejících komponent), souvisejícího SW, poskytnutí licence k užití softwarových produktů a případně převedení vlastnického práva k nosičům dat, na kterých budou zpřístupněny softwarové produkty, na zadavatele,
- zpracování projektu instalace, provedení montáže, instalace a zapojení dodané techniky, programování řídicího systému, zprovoznění a detailní nastavení dodané techniky,
- poskytování součinnosti při zkušebním provozu expozic,
- zaškolení obsluhy,
tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu popsanému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Další informace o předmětu této části zakázky jsou uvedeny v níže uvedené Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 493 966 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 • IČO: 00091766
 • Poštovní adresa:
  Zámek 1
  674 01 Třebíč

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy