Veřejná zakázka: II/360 Oslavička - Rudíkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7263
Systémové číslo: P19V00000949
Spisová značka: EZAK 324/2019 OI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-034212
Datum zahájení: 30.09.2019
Nabídku podat do: 18.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/360 Oslavička - Rudíkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla „II/360 Oslavička - Rudíkov“. Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace II/360 v úseku mezi obcemi Oslavička a Rudíkov vč. rekonstrukce mostu ev. č. 360-049.

Rekonstrukce silnice II/360 je navržena v kategorii S9.5/70. Celková délka rekonstrukce silnice II/360 je 2,193 km. Začátek úseku navazuje na dokončený obchvat obce Oslavička (pasportní staničení silnice km 113,372), konec úseku stavby se napojuje na dokončený obchvat obce Rudíkov (pasportní staničení silnice km 115,565). Při rekonstrukci silnice dojde k optimalizaci šířkových, směrových a výškových parametrů komunikace.
Stavba zahrnuje rovněž napojení tří silnic III. třídy, sjezdy, ochranu a přeložky inženýrských sítí, řádné odvodnění komunikace, autobusové zálivy s nástupištěm a přilehlými chodníky, kácení stromů, terénní a vegetační úpravy.
Součástí stavby je i demolice původního a výstavba nového mostu ev. č. 360-049 přes železniční trať ČD č. 252 Studenec – Křižanov (TÚ 1261), žkm 13,830 – 13,855.

Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírky na silnici II/360 a výluky na železniční trati a definitivní dopravní značení nové komunikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 101 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky