Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace „II/348 Dobronín - most ev. č. 348 - 008“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7478
Systémové číslo: P19V00001160
Evidenční číslo zadavatele: 87/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl
Spisová značka: KSAÚSVPO/018423/2019
Datum zahájení: 03.12.2019
Nabídku podat do: 12.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace „II/348 Dobronín - most ev. č. 348 - 008“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. 348-008, který převádí silnici II/348 přes Mlýnský potok, je:
a) Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu
b) Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP)
c) Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
d) Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
e) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
f) Výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 • IČO: 00090450
 • Poštovní adresa:
  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
  Kosovská 1122/16
  586 01 Jihlava

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky