Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7539
Systémové číslo: P20V00000006
Spisová značka: EZAK 4/2020 OI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.01.2020
Nabídku podat do: 27.02.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajícího objektu v areálu nemocnice Třebíč, kterými dojde k nové dispozici objektu. Hmotné řešení zůstane stávající. Objekt je využívání jako stavba občanského vybavení nemocničního typu. Využití objektu zůstane zachováno, v upravené dispozici budou řešeny pracovny psychologů a speciálních pedagogů. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu, přičemž předmětem této veřejné zakázky je rovněž provedení veškerých dalších souvisejících dodávek, služeb, prací a činností dle zadávacích podmínek uvedených ve výzvě, zejména projektové dokumentaci.
Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 výzvy a v závazných obchodních a smluvních podmínkách tvořících přílohu č. 3 výzvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 553 457 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor školství, mládeže a sportu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky