Veřejná zakázka: Předběžné tržní konzultace - Elektronické odbavení cestujících VDV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7855
Systémové číslo: P20V00000322
Spisová značka: EZAK 146/2020 OI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.04.2020
Nabídku podat do: 11.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžné tržní konzultace - Elektronické odbavení cestujících VDV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel informuje, že má v úmyslu zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku, jehož předmětem bude dodání a implementace informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících (dále jen „EOC“) v prostorách zadavatele, včetně zaškolení odborných pracovníků zadavatele pro řádné užívání a údržbu technologie EOC a softwaru EOC, servisní podpora a aktualizace software z vlastních vstupních dat a ze vstupních dat zadavatele.

Za účelem získání relevantních informací vztahujících se k technické specifikaci zadavatelem požadovaného předmětu plnění tak, aby mohly být zadavatelem stanoveny zadávací podmínky v souladu se zákonem a současně aby následné plnění odpovídalo potřebám zadavatele a taktéž možnostem trhu, má zadavatel v úmyslu provést předběžné tržní konzultace v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel tímto odkazuje na výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích.

Zadavatel uvádí, že "Datum předložení nabídky" odpovídá lhůtě pro vyjádření zájmu k účasti na předběžných tržních konzultacích.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy