Veřejná zakázka: III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9144
Systémové číslo: P21V00000416
Spisová značka: EZAK 139/2021 OI
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.04.2021
Nabídku podat do: 19.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice III/3928 v ul. Rajhradská v intravilánu města Velká Bíteš v délce cca 419 m. Dále se jedná se o rekonstrukci ul. Rajhradská (od ul. Na Výsluní) v intravilánu města Velká Bíteš v délce cca 120 m. V rámci rekonstrukce silnice III/3928 bude provedena výstavba chodníku, instalace veřejného osvětlení a bude vybudována dešťová kanalizace dl. cca 140 m. V rámci rekonstrukce silnice III/3928 a II/602 bude realizována novostavba vodovodu a splaškové kanalizace, dále rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu se změnou dimenze a napojením na další plánovaný vodovod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 638 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Kraj Vysočina
 • IČO: 70890749
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 1882/57
  58601 Jihlava
 • Název odboru: odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy