Veřejná zakázka: Hybridní gama kamera SPECT/CT s integrovaným diagnostickým CT zařízením

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9237
Systémové číslo: P21V00000509
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-025558
Datum zahájení: 15.07.2021
Nabídku podat do: 16.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hybridní gama kamera SPECT/CT s integrovaným diagnostickým CT zařízením
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- dodávka (včetně montáže, souvisejících stavebních úprav a uvedení do provozu) hybridní gama kamery SPECT/CT s integrovaným diagnostickým CT zařízením.
- poskytnutí záručního servisu dodávaného systému po celou dobu záruční lhůty, tj. v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí systému zadavatelem.
- provádění autorizovaného pozáručního servisu po dobu dalších osmi let ode dne uplynutí záruční doby,
a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu popsanému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Další informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v níže uvedené Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Jedná se o opakované zadávací řízení téže veřejné zakázky, které bylo zahájeno poté, co předchozí zadávací řízení zahájené dne 6. 4. 2021 bylo dne 24. 5. 2021 zrušeno. Text Zadávací dokumentace a některých jejích příloh byl poté upraven, a proto jsou dodavatelé povinni pro zpracování svých nabídek použít výlučně dokumenty tvořící zadávací dokumentaci poskytovanou v tomto zadávacím řízení (!).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 271 100 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
 • IČO: 00511951
 • Poštovní adresa:
  Slovanského bratrství 710
  393 01 Pelhřimov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-vysocina.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky