Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/348 Herálec – most ev. č. 348-003
Odesílatel Miluše Kostelecká
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace [IČO: 00090450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.01.2024 18:51:37
Číslo jednací ve SpSl KSAÚSVPO/000574/2024
ID ve SpSl 3113741
Předmět Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace uvedené v příloze této zprávy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5_podpis.pdf (402.23 KB)
- 19130_D_107_Řez propustkem.pdf (187.25 KB)