Ostatní dokumentace - veřejná

Organizace: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Informace o dokumentu

Název: Předběžná tržní konzultace: „Lineární urychlovač – Automatický afterloadingový ozařovač pro brachyterapii – Dozimetrický systém“ pro Nemocnici Jihlava
Popis: Vážený dodavateli,

zadavatel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace si Vás dovoluje požádat o účast na předběžné tržní konzultaci týkající se připravované veřejné zakázky na dodávky s pracovním názvem:

Lineární urychlovač – Automatický afterloadingový ozařovač pro brachyterapii – Dozimetrický systém

Předběžná tržní konzultace má charakter krátkého dotazníkového šetření – v příloze této zprávy naleznete Žádost o účast na předběžné tržní konzultaci a odpovědní dotazník.

Vaše odpověď má značný význam, neboť může zadavateli pomoci při stanovení vhodných zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky. Za její zaslání ve stanovené lhůtě předem děkujeme.

S pozdravem


Ing. Marek Bena
specialista na veřejné zakázky

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastupující zadavatele v zadávacím řízení

tel: +420 604 119 057
e-mail: bena@pkkv.cz

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Archiv ZIP PTK_NemJi_Žádost a Dotazník.zip
Velikost: 349.85 KB
Aktuální verze souboru: 14.10.2021 13:46:42
Otisk MD5: 9da53730694a4c1db6554391cafbb9cc
Otisk SHA256: eae017b7166486627b823883c4d584087048ab96ad3caecd99d9bf730d0f25ed