Profil zadavatele: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
  • IČO: 00090638
  • Adresa:
    Vrchlického 4630/59
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_195.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 491099

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Předběžná tržní konzultace: „Lineární urychlovač – Automatický afterloadingový ozařovač pro brachyterapii – Dozimetrický systém“ pro Nemocnici Jihlava Vážený dodavateli,

zadavatel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace si Vás dovoluje požádat o účast na předběžné tržní konzultaci týkající se připravované veřejné zakázky na dodávky s pracovním názvem:

Lineární urychlovač – Automatický afterloadingový ozařovač pro brachyterapii – Dozimetrický systém

Předběžná tržní konzultace má charakter krátkého dotazníkového šetření – v příloze této zprávy naleznete Žádost o účast na předběžné tržní konzultaci a odpovědní dotazník.

Vaše odpověď má značný význam, neboť může zadavateli pomoci při stanovení vhodných zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky. Za její zaslání ve stanovené lhůtě předem děkujeme.

S pozdravem


Ing. Marek Bena
specialista na veřejné zakázky

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastupující zadavatele v zadávacím řízení

tel: +420 604 119 057
e-mail: bena@pkkv.cz
Archiv ZIP PTK_NemJi_Žádost a Dotazník.zip 349.85 KB
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií)
Odůvodnění veřejné zakázky J-2014-2 POSKYTOVÁNÍ SMLUVNÍHO SERVISU PRO TECHNOLOGII ZOBRAZOVACÍCH METOD NEMOCNICE JIHLAVA Dokument PDF Odůvodnění veřejné zakázky.pdf 528.78 KB
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva [2]59S268 neznáma
Smlouva [2]59S259 neznáma
Smlouva [2]59S225 neznáma
Servisní smlouva Smlouva k zakázce "Poskytování smluvního servisu pro technologii zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava", část 1 Dokument PDF Amedis spol. s r.o. 525-14.pdf 13.11 MB
Servisní smlouva Pro VZ "Poskytování smluvního servisu pro technologii zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava", část 3 Dokument PDF Smlouva na část 3 zakázky GECZ499 - Jihlava část smlouvy č. 1 ze 2.pdf 7.39 MB
Servisní smlouva Příloha smlouvy VZ "Poskytování smluvního servisu pro technologii zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava", část 3 Dokument PDF GECZ499 - Jihlava č.2.pdf 8.53 MB
Smlouva [2]59S188 neznáma
Smlouva [2]59S317 neznáma
Servisní smlouva Pro VZ zadávanou formou jednacího řízení bez uveřejnění
"Poskytování smluvního servisu pro technologii zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava", část 4
Dokument PDF Edomed a.s. 35-15.pdf 4.85 MB
Smlouva [2]59S373 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava - dodávky elektřiny NN [2]59S374 neznáma
Smlouva [2]59S372 neznáma
Smlouva Smlouva na dodávky plynu Nemocnice Jihlava [2]59S371 neznáma
Smlouva Smlouva na dodávky elektřiny - byty [2]59S276 neznáma
Smlouva [2]59S275 neznáma
Smlouva [2]59S274 neznáma
Smlouva [2]59S273 neznáma
Smlouva smlouva [2]59S579 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava - smlouva [2]59S580 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava - smlouva [2]59S581 neznáma
Smlouva Smlouva o dodávkách elektřiny VN,VVN r.2017 Nemocnice Jihlava [2]59S582 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny v hladině NN [2]59S901 neznáma
Smlouva Dodávka elektřiny v hladině VN - Nemocnice Jihlava [2]59S900 neznáma
Smlouva Smlouva na dodávky zemního plynu r.2018 -MO - Nemocnice Jihlava [2]59S914 neznáma
Smlouva Dodávky zemního plynu r.2018 Nemocnice Jihlava [2]59S913 neznáma
Smlouva Smlouva [2]59S1122 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1219 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1282 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava, p.o. [2]59S1346 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava, p.o. [2]59S1351 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava, p.o. [2]59S1345 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava, p.o. [2]59S1344 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1328 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1319 neznáma
Smlouva Kupní smlouva - PC 4ks [2]59S1329 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava - PC 10ks, laserová tiskárna 6ks [2]59S1353 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1359 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1415 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava - dodatek č.1 [2]59S1474 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava, p.o. - KS server [2]59S1561 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava - IDM [2]59S1612 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1613 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1618 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách plynu r.2020 maloodběratel [2]59S1632 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách el.energie r.2020 maloodběratel [2]59S1634 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách el.energie r.2020 velkoodběratel [2]59S1633 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1645 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1646 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1651 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1740 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1804 neznáma
Smlouva Servisní smlouva - Nemocniční informační systém pro NEMJI [2]59S1855 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách plynu r.2021 velkoodběratel [2]59S1930 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách plynu r.2021 maloodběratel [2]59S1931 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách el.energie r.2021 velkoodběratel [2]59S1932 neznáma
Smlouva Smlouva o sdružených dodávkách el.energie r.2021 maloodběratel [2]59S1933 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1916 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1935 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1901 neznáma
Smlouva Dodatek č. 1 [2]59S1917 neznáma
Smlouva Dodatek kupní smlouvy [2]59S1876 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1875 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1942 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2014 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2013 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S1941 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2027 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2060 neznáma
Smlouva Smlouva o dílo - Nemocniční informační systém pro NEMJI [2]59S1850 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2090 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2072 neznáma
Smlouva kupní smlouva-notebook+dokovací stanice, obchodní oddělení KR [2]59S2123 neznáma
Smlouva Kupní smlouva - notebook 2 ks [2]59S2160 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2112 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2062 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2049 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2026 neznáma
Smlouva PKKV-kupní smlouva-notebook+dokovací stanice, [2]59S2238 neznáma
Smlouva PKKV-kupní smlouva-notebook+dokovací stanice, [2]59S2210 neznáma
Smlouva PKKV-kupní smlouva 10 prac.stanic OfficePro, rozšíření paměti [2]59S2251 neznáma
Smlouva PKKV-kupní smlouva WIFI Aruba AP-515 [2]59S2215 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2176 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2171 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2028 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S2181 neznáma
Smlouva Smlouva o dílo - Nemocniční informační systém pro NEMJI [2]59S1851 neznáma
Smlouva Smlouva o dílo - Nemocniční informační systém pro NEMJI [2]59S1852 neznáma
Smlouva Smlouva o dílo - Nemocniční informační systém pro NEMJI [2]59S1853 neznáma
Smlouva Smlouva o dílo - Nemocniční informační systém pro NEMJI [2]59S1854 neznáma
Smlouva Kupní smlouva DNS IT 086 [2]59S2460 neznáma
Smlouva Závěrkový list č.PL-20221022-2634-5 [2]59S2516 neznáma
Smlouva Závěrkový list č.EL-20220906-2917-3 [2]59S2517 neznáma
Smlouva Závěrkový list č.EL-20220829-2884-6 [2]59S2518 neznáma
Smlouva DNS IT 110 [2]59S2662 neznáma
Smlouva část 4pC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2664 neznáma
Smlouva část 4pC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2663 neznáma
Smlouva část 4pC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2652 neznáma
Smlouva část 4pC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2593 neznáma
Smlouva část 4pC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2592 neznáma
Smlouva část 4pC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2529 neznáma
Smlouva část 4pC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2524 neznáma
Smlouva část 4pC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2512 neznáma
Smlouva část 6-počítače Nemocnice Jihlava [2]59S2465 neznáma
Smlouva část 2-Aktivní prvky Nemocnice Jihlava [2]59S2490 neznáma
Smlouva část 1 - Wifi komponenty Nemocnice Jihlava [2]59S2491 neznáma
Smlouva část 2 - Aktivní prvky Nemocnice Jihlava [2]59S2492 neznáma
Smlouva část 3 - Servery Nemocnice Jihlava [2]59S2503 neznáma
Smlouva část 4pC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2668 neznáma
Smlouva část 2 - Aktivní prvky Nemocnice Jihlava [2]59S2697 neznáma
Smlouva část 4 PC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2742 neznáma
Smlouva část 4 PC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2743 neznáma
Smlouva část 4 PC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2765 neznáma
Smlouva Výpočetní technika 116 - Nemocnice Jihlava, p.o. [2]59S2774 neznáma
Smlouva část 4 PC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2794 neznáma
Smlouva část 4 PC RS Nemocnice Jihlava [2]59S2812 neznáma
Smlouva Nemocnice Jihlava-Výpočetní technika DNS IT137 [2]59S2914 neznáma
Smlouva AP část 2 Nemocnice Jihlava [2]59S2916 neznáma
Smlouva AP část 2 Nemocnice Jihlava [2]59S2915 neznáma
Smlouva Kupní smlouva [2]59S3012 neznáma