Profil zadavatele: Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

  • Název: Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
  • IČO: 15060977
  • Adresa:
    Sázavská 547
    582 91 Světlá nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_112.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení