Profil zadavatele: Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

  • Název: Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
  • IČO: 15060977
  • Adresa:
    Sázavská 547
    582 91 Světlá nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_112.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup dodávky
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2021 07.09.2021 13:00
Nákup osobního a užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2021 26.08.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016