Profil zadavatele: Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

  • Název: Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
  • IČO: 15060977
  • Adresa:
    Sázavská 547
    582 91 Světlá nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_112.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/15060977

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vysokozdvižného vozíku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2018 17.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016