Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace - Hmotnostní spektometr
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2023 15.02.2023 23:59
SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou - Zázemí praxe NMnM - rekonstrukce ZTI, elektro
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2023 02.03.2023 10:00
II/410 Knínice, průtah
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 30.01.2023 16.02.2023 09:00
Lékařský mikroskop s kamerou
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 27.02.2023 10:00
Přístroj pro rychlou diferenciální diagnostiku
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 27.02.2023 10:00
Část 20 - Jícnový stimulátor
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 19 - Ultrazvuková vodní lázeň
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 18 - Impedanční tomografie plic
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 17 - Digitální cévní doppler
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 16 - Videolaryngoskop
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 15 - Přístroj pro resuscitaci novorozence
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 14 - Neonatální inkubátor
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 13 - Vyhřívané resuscitační lůžko
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 12 - Přístroj pro měření evokovaných potenciálů
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
Část 11 - Kardiotokograf
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.01.2023 15.02.2023 10:00
všechny zakázky