Veřejné zakázky Kraje Vysočina

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Kraj Vysočina.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Robotický operační systém
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 10.08.2022 29.08.2022 10:00
Dodávka nábytku pro Domov ve Věži komunitní bydlení
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2022 22.08.2022 11:00
Sýrařský kotel 2
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2022 23.08.2022 10:00
Dodávka Vícemístného užitkového automobilu II
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2022 15.08.2022 11:00
Celotělový digitální dermatoskop s ruční kamerou a trichometrií
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 24.08.2022 08:00
III/36042 Blažkov – Dolní Rožínka
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2022 12.08.2022 10:00
Služby v oblasti pěstování rostlin
Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2022 09.08.2022 10:00
UZ přístroj - gynekologický sál
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 29.07.2022 06.09.2022 10:00
Mraznička pro krevní plazmu
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 29.07.2022 31.08.2022 10:00
Koordinátor BOZP II/602 Jihlava – JV obchvat, část JIH, opakované zadání
Kraj Vysočina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2022 22.08.2022 10:00
Technický dozor stavebníka II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH, opakované zadání
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 29.07.2022 24.08.2022 10:00
Chirurgický holmiový laser
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 27.07.2022 16.08.2022 08:00
Technický dozor stavebníka 2022 V
Kraj Vysočina
podlimitní Hodnocení 26.07.2022 12.08.2022 10:00
Infuzní roztoky
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 26.07.2022 30.08.2022 08:00
SPŠ TŘEBÍČ – OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽĎÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGIÍ
Kraj Vysočina
podlimitní Příjem nabídek 26.07.2022 07.09.2022 10:00
všechny zakázky