Profil zadavatele: Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace

  • Název: Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace
  • IČO: 70520283
  • Adresa:
    Vít. Nováka 305
    394 70 Kamenice nad Lipou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_114.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobního automobilu pro potřeby Trojlístku - centra pro děti a rodinu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.11.2017 21.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016