Profil zadavatele: Dětský domov, Budkov 1

  • Název: Dětský domov, Budkov 1
  • IČO: 47443014
  • Adresa:
    Budkov 1
    675 42 Budkov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_115.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení