Profil zadavatele: Dětský domov, Humpolec, Libická 928

  • Název: Dětský domov, Humpolec, Libická 928
  • IČO: 70841586
  • Adresa:
    Libická 928
    396 01 Humpolec
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_116.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osobní automobil 9-místný
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2018 24.08.2018 12:00
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2016 20.10.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016