Profil zadavatele: Dětský domov, Senožaty 199

  • Název: Dětský domov, Senožaty 199
  • IČO: 70844330
  • Adresa:
    Senožaty 199
    394 56 Senožaty
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_120.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DD Senožaty - nákup 9 - místného vozu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.04.2021 26.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016