Profil zadavatele: Dětský domov, Senožaty 199

  • Název: Dětský domov, Senožaty 199
  • IČO: 70844330
  • Adresa:
    Senožaty 199
    394 56 Senožaty
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_120.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení