Profil zadavatele: Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

  • Název: Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace
  • IČO: 00511871
  • Adresa:
    Onšov 1
    395 01 Pacov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_122.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace zahrady DD Onšov II
podlimitní Zadáno 24.07.2018 13.08.2018 11:00
Revitalizace zahrady DD Onšov
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2018 23.05.2018 11:00
Zajištění vzdělávání v individuální péči o klienty sociálních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2016 03.01.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016