Profil zadavatele: Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace

  • Název: Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace
  • IČO: 00511897
  • Adresa:
    Proseč u Pošné 1
    395 01 Pošná
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_123.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž klimatizace včetně zaškolení obsluhy 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2021 25.06.2021 11:00
Dodávka uhlí pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace pro rok 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2020 11.12.2020 12:00
Dodávka uhlí pro Domov důchodců Proseč u Pošné , příspěvková organizace pro rok 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2019 09.12.2019 11:00
Dodávka osobního automobilu pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2019 04.12.2019 11:00
Dodávka a montáž klimatizace včetně zaškolení obsluhy 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2019 21.06.2019 00:00
Dodávka uhlí pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace pro rok 2019
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.11.2018 26.11.2018 00:00
Dodávka uhlí pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace pro rok 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.12.2017 27.12.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016