Profil zadavatele: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
  • IČO: 60128071
  • Adresa:
    Husova 2119
    580 01 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_125.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nitrilových ochranných rukavic ktg. III
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2021 23.04.2021 13:00
Dodávka pečovatelských lůžek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.05.2019 23.05.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016