Profil zadavatele: Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace
  • IČO: 71184449
  • Adresa:
    Mitrov 1
    592 53 Strážek
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_126.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vícemístného automobilu pro klienty
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2024 16.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016