Profil zadavatele: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
  • IČO: 71184520
  • Adresa:
    Husova 971
    675 71 Náměšť nad Oslavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_127.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobního vozidla s úpravou pro imobilní klienty – III.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2024 12.03.2024 11:00
Dodávka osobního vozidla s úpravou pro imobilní klienty
VZ malého rozsahu Zrušeno 07.08.2023 16.08.2023 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016