Profil zadavatele: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
  • IČO: 71184520
  • Adresa:
    Husova 971
    675 71 Náměšť nad Oslavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_127.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení