Profil zadavatele: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace
  • IČO: 71184538
  • Adresa:
    Koutkova 302
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_129.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/71184538

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení