Profil zadavatele: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace
  • IČO: 71184538
  • Adresa:
    Koutkova 302
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_129.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/71184538

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka devítimístného osobního vozidla pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova 2017 – III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.12.2017 13.12.2017 11:00
Přestavba rehabilitace na společenskou místnost Domov pro seniory Třebíč,
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.10.2015 21.10.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016