Profil zadavatele: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

  • Název: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
  • IČO: 13582143
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 18
    580 01 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_130.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
GVU Havlíčkův Brod - dodávka automobilu II.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 26.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016