Profil zadavatele: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

  • Název: Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
  • IČO: 13582143
  • Adresa:
    Havlíčkovo náměstí 18
    580 01 Havlíčkův Brod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_130.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/13582143

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení