Profil zadavatele: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

  • Název: Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
  • IČO: 60418427
  • Adresa:
    Tyršova 365
    676 02 Moravské Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_132.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení