Profil zadavatele: Gymnázium Chotěboř

  • Název: Gymnázium Chotěboř
  • IČO: 60126639
  • Adresa:
    Jiráskova 637
    583 01 Chotěboř
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_133.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění poznávacího zájezdu pro žáky Gymnázia Chotěboř do Velké Británie
nadlimitní Zadáno 12.12.2019 24.01.2020 12:00
Zajištění poznávacího zájezdu pro žáky Gymnázia Chotěboř v Itálii
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 02.12.2019 12:00
Zajištění poznávacího zájezdu pro žáky Gymnázia Chotěboř ve Velké Británii
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2018 16.01.2019 12:00
LVVZ - třídy 1.A a kvinta (2018)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2017 28.11.2017 07:00
LVVZ - sekunda
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2017 27.11.2017 15:00
Poznávací zájezd do Velké Británie - červen 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.11.2016 24.11.2016 08:00
Zajištění jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky ve Velké Británii
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2015 14.09.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016