Profil zadavatele: Gymnázium Chotěboř

  • Název: Gymnázium Chotěboř
  • IČO: 60126639
  • Adresa:
    Jiráskova 637
    583 01 Chotěboř
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_133.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení