Profil zadavatele: Gymnázium Jihlava

  • Název: Gymnázium Jihlava
  • IČO: 60545984
  • Adresa:
    Jana Masaryka 1560
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_134.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení laboratoře chemie GJ-A1LC
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 23.06.2023 14:00
laboratoř chemie GJ-A1LC
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2023 25.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016