Profil zadavatele: Gymnázium Pacov

  • Název: Gymnázium Pacov
  • IČO: 62540076
  • Adresa:
    Hronova 1079
    395 01 Pacov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_135.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka mobilních (dotykových) zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2014 01.12.2014 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016