Profil zadavatele: Gymnázium Třebíč

  • Název: Gymnázium Třebíč
  • IČO: 60418435
  • Adresa:
    Masarykovo nám. 116
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_136.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/60418435

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení