Profil zadavatele: Základní škola a Praktická škola Chotěboř

  • Název: Základní škola a Praktická škola Chotěboř
  • IČO: 70836329
  • Adresa:
    Hradební 529
    583 01 Chotěboř
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_139.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2024 02.05.2024 10:00
Dodávka a instalace zvedacího a asistenčního systému pro imobilní žáky Základní školy a Praktické školy Chotěboř II.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.07.2017 31.07.2017 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016