Profil zadavatele: Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš

  • Název: Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš
  • IČO: 70831386
  • Adresa:
    U Stadionu 285
    595 01 Velká Bíteš
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_143.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení