Profil zadavatele: Dětský domov Telč, Štěpnická 111

  • Název: Dětský domov Telč, Štěpnická 111
  • IČO: 48461881
  • Adresa:
    Štěpnická 111
    588 56 Telč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_146.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení