Profil zadavatele: Domov Háj, příspěvková organizace

  • Název: Domov Háj, příspěvková organizace
  • IČO: 60128054
  • Adresa:
    Háj 1253
    584 01 Ledeč nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_147.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení