Profil zadavatele: Domov Háj, příspěvková organizace

  • Název: Domov Háj, příspěvková organizace
  • IČO: 60128054
  • Adresa:
    Háj 1253
    584 01 Ledeč nad Sázavou
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_147.html
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/60128054

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 9-ti místného vozidla s úpravou pro přepravu imobilních osob
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 24.08.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016