Profil zadavatele: Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava

  • Název: Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava
  • IČO: 60545356
  • Adresa:
    Žižkova 1347
    586 01 Jihlava
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_148.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava dlažby - átrium
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2013 31.05.2013 00:00
Oprava dlažby - vstup do domova mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2013 31.05.2013 00:00
Oprava příjezdové komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2013 31.05.2013 00:00
Oprava sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2013 31.05.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016