Profil zadavatele: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

  • Název: Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
  • IČO: 62540009
  • Adresa:
    Jirsíkova 244
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_149.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zřízení přístřešků na jízdní kola - GYOA Pelhřimov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2023 09.08.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016