Profil zadavatele: Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

  • Název: Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
  • IČO: 60418508
  • Adresa:
    Sokolská 362
    675 55 Hrotovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_150.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení