Profil zadavatele: Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

  • Název: Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326
  • IČO: 70844194
  • Adresa:
    Komenského 1326
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_157.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení