Profil zadavatele: Základní škola speciální a Praktická škola Černovice

  • Název: Základní škola speciální a Praktická škola Černovice
  • IČO: 70842612
  • Adresa:
    Dobešovská 1
    394 94 Černovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_158.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení