Profil zadavatele: Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 2242

  • Název: Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 2242
  • IČO: 47443936
  • Adresa:
    Cyrilometodějská 42
    674 01 Třebíč
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_159.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení