Profil zadavatele: Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.07.2018 24.08.2018 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016