Profil zadavatele: Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

  • Název: Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
  • IČO: 70155861
  • Adresa:
    Nová Ves u Chotěboře 1
    582 73 Nová Ves u Chotěboře
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_163.html
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_163.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka malého užitkového vozidla do 3,5 t
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2019 28.08.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016