Profil zadavatele: Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

  • Název: Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
  • IČO: 70155861
  • Adresa:
    Nová Ves u Chotěboře 1
    582 73 Nová Ves u Chotěboře
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_163.html
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_163.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení