Profil zadavatele: Domov Kopretina Černovice, příspěvková organiazce

  • Název: Domov Kopretina Černovice, příspěvková organiazce
  • IČO: 70659001
  • Adresa:
    Dobešovská 1
    394 94 Černovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_164.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení