Profil zadavatele: Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace

  • Název: Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace
  • IČO: 00511901
  • Adresa:
    Proseč-Obořiště 1
    393 01 Pelhřimov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_165.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení